fohow produkty wskazania

FOHOW

Witamy, zanim szczegółowo o produktach (w rozwjanym menu tej podstrony) sprawdzonych przez nas polecamy informacje o zasadach – przy stosowaniu bioimmunoregulatorów- ktorych należy przestrzegać oraz o kordicepsie

FOHOW
 

Stosowanie FOHOW

Chorzy na schorzenia chroniczne powinni zażywać na początek małe dawki, ponieważ może dojść do jednorazowego zaostrzenia stanów przewlekłych.
Przy nadciśnieniu. Preparaty są wspaniałymi bioregulatorami stanu endotelium (śódbłonka ściany naczyń krwionośnych). Przywracają elastyczność, co w konsekwencji prowadzi do uzyskania dobrego stanu naczyń krwionośnych, zwiększenia ich drożności i wyregulowania ciśnienia tętniczego. Należy jednak bardzo ostrożnie rozpoczynać ich stosowanie. Zwykle pierwszego dnia zażywa się tylko 0,25 ml -0,5 ml i z każdym dniem dawka stosowanego preparatu zostaje zwiększona o taką samą jego ilość. Dawki zażywanego preparatu stopniowo wzrastają do 2,0 – 2,5 ml dziennie. Stosując taką codzienną dawkę należy wypić zawartość pierwszego flakonu. Następnie płynne postaci preparatów zawierających Kordiceps należy stosować według ogólnego schematu (metodyki zażywania preparatów zostaną przedstawione poniżej). Zdolność diagnozowania – przy pomocy niewielkich dawek – problemów występujących u chorego.

Zdolności diagnostyczne

Tej cechy szczególnej nie należy mylić z rzadko występującymi zaostrzeniami schorzeń chronicznych w wyniku stosowania znacznych dawek preparatów na początku cyklu kuracji, o których była mowa wyżej. Zdolność diagnostyczna preparatów prowadzi do bardzo nieznacznej reakcji ze strony „uszkodzonego” narządu, która objawia się nieintensywnym kluciem, uczu­ciem pieczenia, dyskomfortem w tej lub innej okolicy ciała, odpowiadającej lokalizacji określonego narządu. Jako przykład można podać odczuwalny czasami ucisk w okolicy głowy (u chorych cierpiących na arteriosklerozę naczyń mózgowych) w okresie początkowego zażywania dużych ilości preparatu „Kapsułki Linchzhi (Reishi)”. Dlatego takim chorym zalecamy rozpocząć zażywanie tych kapsułek od polowy zawartości kapsułki przez pierwsze cztery – sześć dni, zwiększając następnie dawkę, do optymalnej.

Zastosowanie FOHOW

Preparaty z jednej strony są całkowicie kompatybilne ze wszystkimi lekarstwami medycznymi, z drugiej strony zmniejszają skutki uboczne zażywania lekarstw i zauważalnie potęgują działanie samych leków.Preparaty zawierające Kordiceps (oprócz herbaty „Liuwei Feniks”) wystarczy zażywać raz lub dwa razy dziennie, ponieważ ich działanie trwa średnio dobę i obejmuje wszystkie meridiany. jedynie czasem, dla osiągnięcia silniejszego efektu i w przypadku określonych zaleceń, stosujemy jednocześnie kilka preparatów Na przykład po przebytym udarze można jednocześnie zażywać dwa bioregulatory, działające na odbudowę ścian naczyń krwionośnych – „Kapsułki Linchzhi (Reishi)” i „Eliksir Feniks”, stopniowo zwiększając ich dawki.

Stosowanie 

Bardziej korzystne jest zażywanie preparatów w porze rannej. Czasami w późnym stadium onkologii i niektórych innych ciężkich chorób dopuszczalne jest dwukrotne zażywanie stężonych postaci „Eliksir Feniks” i „Eliksir Trzy Klejnoty Feniks” – rano i wieczorem w znacznych dawkach. Przy zażywaniu preparatów, charakteryzujących się, własnościami oczyszczającymi (usuniecie toksyn, produktów rozpadu itd.), należy przyjmować odpowiednio dużo płynu, zwykle przynajmniej dwa litry w ciągu doby
Dawki preparatów należy dobierać ściśle do potrzeb indywidualnych, biorąc za podstawę, osiągnięcie określonego efektu klinicznego, popartego wynikami badań. Początkowo można kierować się tym dawkowaniem, które zostało przytoczone w niniejszym wydaniu, i które zostało dobrane na podstawie wyników obserwacji chorych, zażywających bioimmunoregulatory pozyskiwane z grzybów wyższych.
Należy również odnotować, że Europejczycy zwykle stosują preparaty zawierające Kordiceps w mniejszych dawkach niż w Chinach, ponieważ są wystarczające do osiągnięcia pożądanego efektu.

Produkty Fohow