Hashimoto i Graves-Basedow . Bez owijania w bawełne…

Bez owijania w bawełnę… W 2016 r. przeprowadzono w Chinach badanie kliniczne, którego celem było zbadanie terapeutycznego działania kordicepsu na chorobę Hashimoto i chorobę Gravesa-Basedowa. Praca badawcza została opublikowana w czasopiśmie Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Przekonajmy się, co ten dokument badawczy wykazał, czy kordiceps może pomóc w chorobie Hashimoto i chorobie Gravesa-Basedowa:

Co to jest Kordiceps? Kiedyś już o nim pisaliśmy: Kordiceps należy do klasy wyższych grzybów workowców właściwych rośnie na wysokogórskich terenach Tybetu na wysokości około 4 tys. m. W porze ciepłej zarodniki przenikają do larwy motyla Hepialide a na wiosnę kiełkują wykorzystując cenne substancje odżywcze z larwy a następnie łącząc się z systemem korzeniowym rosnących w pobliżu ziół tybetańskich wykorzystując też ich składniki. Sprytny na nasze szczęście.” A teraz wskazujemy na badania dlaczego polecamy FOHOW

Kordiceps  został opisany jako egzotyczny grzyb leczniczy stosowany w tradycyjnej medycynie chińskiej i tybetańskiej od ponad 2000 lat.

Grzyb ten ma aktywne składniki, które zostały określone jako mające bardzo pozytywny wpływ na ludzkie zdrowie:

 1. Zwiększone wykorzystanie tlenu w produkcji ATP. ATP odgrywa ważną rolę w biologii komórki jako wielofunkcyjny koenzym i molekularna jednostka w wewnątrzkomórkowym transporcie energii. Człowiek każdego dnia przekształca ilość ATP porównywalną z masą swego ciała
 2. Stabilizacja metabolizmu cukru we krwi
 3. Regulacja układu odpornościowego poprzez wywoływanie efektów przeciwnowotworowych, modulowanie układu odpornościowego w transplantacji narządów oraz zapobieganie chorobom nerek, wątroby i serca.
 4. W ostatnich latach badania wykazały, że kordiceps ma wpływ immunologiczny na autoimmunologiczne choroby zapalne, w tym toczeń, przewlekłe zapalenie wątroby, przewlekłą chorobę nerek i cukrzycę. Do aktywnych składników Kordicepsu należą: kordycepina, polisacharyd, kwas kordycepowy, nukleozydy, ergosterol, aminofenol i pierwiastki śladowe.

Informacje ogólne na temat chorób autoimmunologicznych tarczycy

Autoimmunologiczne choroby tarczycy występują w kilku postaciach: Choroba Gravesa-Basedova
Zapalenie tarczycy Hashimoto, Idiopatyczna niedoczynność tarczycy (atroficzne Hashimoto)
Oftalmopatia Gravesa (GO), Poporodowa dysfunkcja tarczycy

Główną cechą autoimmunologicznej choroby tarczycy jest podwyższony poziom autoprzeciwciał i hiperaktywnych limfocytów T i B, które reagują z autoprzeciwciałami tarczycy.

Naukowcy biorący udział w tym badaniu uznali że mają wyjątkową okazję do zbadania wpływu kordicepsu na autoimmunologiczną chorobę tarczycy, ponieważ pomimo podawania leków przeciwtarczycowych i zastępowania hormonów tarczycy w celu kontrolowania objawów autoimmunologicznych chorób tarczycy, brakowało środków do rzeczywistej autoimmunizacji tarczycy. w badaniach naukowych.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że jeśli nie można interweniować w procesie immunozapalnym w chorobach autoimmunologicznych tarczycy, to w konsekwencji dojdzie do tego, że choroba będzie postępować i stanie się pełnoobjawową chorobą. Podobnie, ci, którzy odnieśli sukces w radzeniu sobie z chorobą autoimmunologiczną tarczycy na wcześniejszych etapach, mogą nieuchronnie doświadczyć wyższego odsetka nawrotów, jeśli proces immunozapalny nie zostanie zatrzymany.

W 2013 r. Przeprowadzono w Chinach jedno badanie, w którym wykazano, że kordiceps może znacznie obniżać poziom przeciwciał przeciwtarczycowych we krwi zarówno w chorobie Gravesa-Basedowa, jak i w zapaleniu tarczycy Hashimoto, oraz że może odgrywać przydatną rolę w odporności komórkowej u zwierząt w wielu chorobach. Autorzy obecnego badania chcieli następnie wykorzystać istniejące badania, badając wpływ kordicepsu na hiperaktywne limfocyty obserwowane w autoimmunologicznej chorobie tarczycy, ponieważ przecież nie tylko przeciwciała odgrywają rolę w autoimmunizacji. Dysregulacja limfocytów jest również znaczącym czynnikiem w chorobach autoimmunologicznych. Yanaba i inni, Norman i Hickey oraz dziesiątki innych zespołów badawczych potwierdziły ten fakt.

W jaki sposób przeprowadzono badanie na kordicepsie i chorobie Hashimoto?

Wybrano losową selekcję pacjentów z „nowo zdiagnozowaną” chorobą Gravesa i zapaleniem tarczycy Hashimoto.

Uczestnicy badania z następującymi warunkami zostali wykluczeni:

 1. Niejasna diagnoza chorób autoimmunologicznych tarczycy
 2. Wszelkie wskazówki dotyczące innych zaburzeń autoimmunologicznych
 3. Najnowsze infekcje
 4. Obecność nowotworów
 5. Gorączka z dowolnej przyczyny
 6. Znacznie podwyższona szybkość sedymentacji erytrocytów (OB)
 7. Historia przyjmowania leków immunosupresyjnych lub immunomodulujących w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 8. Bez nawrotów choroby Gravesa

Czterdziestu czterech pacjentów z chorobą Gravesa i pięćdziesięciu sześciu pacjentów z zapaleniem tarczycy Hashimoto zostało zrekrutowanych.

Dwudziestu ośmiu pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa umieszczono w grupie leczonej, a 16 osób przypisano do grupy kontrolnej.

Trzydziestu dziewięciu pacjentów z Hashimoto z zapaleniem tarczycy zostało umieszczonych w grupie leczonej, a 17 zostało przydzielonych do grupy kontrolnej.

Pacjentom kontrolnym podawano metimazol lub lewotyroksynę, podczas gdy grupy leczone otrzymywały lek i kordiceps – 2,0 g  kordycepsu w postaci sfermentowanego proszku trzy razy dziennie.

Jakie oznaczenia tarczycy zostały zmierzone?

Hormony tarczycy: wolne T3, wolne T4 i TSH

Przeciwciała tarczycowe: receptor tyreotropinowy (TR) tylko u pacjentów Gravesa

Peroksydaza tarczycy (TPO) zarówno u pacjentów z zapaleniem tarczycy Gravesa, jak i Hashimoto

tyreoglobulina (TG) tylko u pacjentów Hashimoto z zapaleniem tarczycy

Podzbiory limfocytów T: całkowite limfocyty T, pomocnicze limfocyty T helper (CD4 +), cytotoksyczne komórki T (CD8 +)

Pobieranie krwi wykonywano na początku leczenia i po 24 tygodniach.

Jakie były wyniki badań?

W przypadku chorych Gravesa-Basedowa:

Nie było różnicy w poziomie wolnego T3, wolnego T4 i TSH pomiędzy grupami leczenia Gravesa i grupami kontrolnymi.
Przeciwciała przeciw tarczycy zmniejszyły się o 40,06% (anty TPO) i 46,94% (anty TR) w grupie leczonej chorobą Gravesa-Basedowa, co wskazuje na poprawę w stanie autoimmunologicznym tarczycy

U chorych z zapaleniem tarczycy Hashimoto:

Nie było różnicy w wolnej T4 lub TSH między grupami leczonymi i kontrolnymi, ale wystąpiła niewielka poprawa poziomów wolnych T3 w grupie leczenia Hashimoto z zapaleniem tarczycy w porównaniu z grupą kontrolną.

Istotne było to, że poziomy przeciwciał przeciw tarczycy zmniejszyły się o 51,3% (anty TPO) i 39,49% (anty TG) w grupie leczonej Hashimoto z zapaleniem tarczycy w porównaniu do kontroli Hashimoto w zapaleniu tarczycy, co oznacza mniej autoimmunizacji lub poprawę w stanie autoimmunologicznym tarczycy.

Zarówno w przypadku choroby Gravesa-Basedowa, jak i Hashimoto w zakresie zapalenia tarczycy:

Znaczący spadek przeciwciał przeciwtarczycowych (anty TPO) obserwowano zarówno u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa, jak i pacjentów z zapaleniem tarczycy Hashimoto.

W tym badaniu klinicznym pacjenci z chorobą Gravesa-Basedowa przed leczeniem Kordycepsem mieli wyższy stosunek komórek pomocniczych T (CD4 +) w porównaniu z komórkami T cytotoksycznymi (CD8 +). Istniejące badania wykazały, że pierwotna wada immunoregulacji w chorobie Gravesa-Basedowa polega na zwiększeniu limfocytów T (T helper) pomocniczych przy jednoczesnym spadku liczby komórek T-cytotoksycznych / supresorowych.

Po leczeniu kordicepsem w grupie Gravesa-Basedowa, zaobserwowano spadek limfocytów T pomocniczych do stosunku cytotoksycznych limfocytów T.

Przed leczeniem pacjenci Hashimoto z zapaleniem tarczycy wykazywali więcej cytotoksycznych komórek T (CD8 +) niż komórkek T helper (CD4 +) Inne badanie, w którym oceniano pacjentów z zapaleniem tarczycy Hashimoto, potwierdziło zmniejszenie proporcji podtypów limfocytów CD4 + / CD8 +. Po leczeniu kordicepsem w grupie Hashimoto z zapaleniem tarczycy, nastąpiło podniesienie limfocytów pomocniczych T (CD4 +) do stosunku cytotoksycznego limfocytów T (CD8 +)

Co to wszystko oznacza?

Dyskusja na temat specyficznych podzbiorów limfocytów i ich proporcji może być dezorientująca. Najważniejsze jest to, że kordicepy mogą przywrócić równowagę między limfocytami T Helper pomocniczymi i cytotoksycznymi komórkami T zarówno u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa, jak i pacjentów z Hashimoto z zapaleniem tarczycy „z dwukierunkowym efektem immunomodulującym. „. Dodatkowo „może znacznie zmniejszyć poziomy auto-przeciwciał zarówno w chorobie Gravesa jak i Hashimoto w tarczycy”.

To naprawdę niezwykłe zjawisko! Oznacza to, że obserwowanie mniejszego zapalenia, które jest charakterystyczne jest bardzo korzystne. W chorobie Gravesa-Basedowa stosunek limfocytów pomocniczych T: cytotoksycznych jest wysoki, ale przy leczeniu kordycepsem stosunek ten był niższy i przypominał bardziej normalne odczyty.

W zapaleniu tarczycy Hashimoto stosunek limfocytów pomocniczych T: cytotoksycznych limfocytów T jest zwykle niższy bez interwencji, co wskazuje na brak równowagi, a jednak przy leczeniu kordycepsem, zaobserwowaliśmy, że stosunek ten jest wyższy, co jest oznaką suplementu modulującego aktywność limfocytów i stan zapalny do bardziej zrównoważonego stanu.

Patrząc na badania, które istnieją na ten temat, dokładne i skomplikowane mechanizmy, w których występują choroby autoimmunologiczne tarczycy, nie są w pełni znane, ale istnieją mocne dowody na to, że mechanizmy immunologiczne, w których bierze udział choroba, w tym hiperaktywacja limfocytów i infiltracja, są krytycznymi procesami. w początkach choroby Gravesa i zapalenia tarczycy Hashimoto. Autorzy stwierdzają, że zarówno w przypadku Graves’a, jak i Hashimoto, „występuje nierównowaga między podzbiorami limfocytów (komórki T)”, ale w oparciu o wyniki badania wydaje się, że cordyceps wywiera efekt terapeutyczny przywracając  równowagę!

Wnioski z badań

W połączeniu z terapią konwencjonalną naukowcy wykazali, że kordiceps wywiera korzystny wpływ na stan autoimmunologiczny poprzez hamowanie aktywności limfocytów u pacjentów z chorobą Gravesa i pacjentów z zapaleniem tarczycy Hashimoto. Podczas gdy proporcje podzbiorów limfocytów (CD4 + / CD8 +) były odwrócone u pacjentów z chorobą Gravesa i Hashimoto z zapaleniem tarczycy przed rozpoczęciem leczenia, obie grupy doznały poprawy w stanie autoimmunologicznym, jak zaobserwowano w obniżonych poziomach przeciwciał tarczycy, a także zmienionego podzbioru limfocytów. stosunek do suplementacji kordicepsem, co oznacza, że suplement ten może „korygować komórkowe zaburzenie immunologiczne” i faktycznie tłumić stan autoimmunologiczny w obu grupach leczonych pacjentów.

Jakie były słabości badania?

Badacze mieli stosunkowo niewielką liczebność zarówno w leczonej chorobą Gravesa-Basedowa (dwadzieścia osiem osób), jak i grupach kontrolnych (szesnastu pacjentów), a także w grupie leczonej Hashimoto z zapaleniem tarczycy (trzydzieści dziewięć osób) i grupą kontrolną (siedemnaście osób).

Badanie przeprowadzono w ciągu 6 miesięcy (24 tygodnie), co było rozsądnym okresem do przeprowadzenia badania klinicznego. Jednakże musimy się zastanowić, jakie długoterminowe skutki przyjmowania kordycepsu będą miały na poziomy przeciwciał i współczynniki limfocytów obserwowane u pacjentów z chorobą Gravesa i Hashimoto z zapaleniem tarczycy.

Kordyceps jest bogaty w selen i wiemy, że suplementacja selenem poprawia poziom przeciwciał przeciw tarczycy. Cordiceps jest również bardzo skuteczny przeciwko wirusowi Epstein-Barr, a wirus Herpes 6, o którym wiemy, że jest powiązany z chorobą Hashimoto. Oba te mechanizmy mogą również wyjaśnić poprawę  widoczną w tym badaniu.

Naukowcy ci byli w stanie wykazać, że przez okres 6 miesięcy kordyceps znacząco obniżał poziom auto-przeciwciał, a także korzystnie wpływał na aktywność limfocytów zarówno u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa, jak i pacjentów z Hashimoto. Pod tym względem autorzy dokonali krytycznego odkrycia. Jest to zaburzenie odporności, które od dawna było podejrzane jako „winowajca nawrotu choroby Gravesa” i jest również związane z przewlekłym stanem w zapaleniu tarczycy Hashimoto. Przynajmniej w krótkiej perspektywie wykazano, że kordycepsy są obiecujące w modulowaniu układu odpornościowego w autoimmunologicznych chorobach tarczycy.

Dawki trzeba ustalać indywidualnie. Zapraszamy do nas.

źródło: drhedberg.com/cordyceps-hashimotos-disease/?fbclid=IwAR0bbBi59gvvfi5bYwyWXQt9HBaBt5kx-qViWHSWlb0Cqy4vbSpPD9stwF8